MyBB Pro

P30-ART

اعلانات انجمن


راهنمای مراکز
 
جستجو در راهنمای مراکز
مرکز
استان
شهر
نام
 

اضافه نمودن اطلاعات جدید در راهنمای مراکز

تعداد مراکز ثبت شده:  612
مشاهده جزئیات
 
 راهنمای مراکز چیست؟

راهنمای مراکز، سیستم جدیدی می باشد برای ثبت و نگهداری اطلاعات مراکز مختلف، مانند: مراکز MRI، مراکز فیزیوتراپی، اطلاعات پزشکان و...

کاربران قادر خواهند بود به راحتی با انتخاب بخش مورد نظر، به همراه نام استان، نام شهر و انتخاب نام مرکز مورد نظر/سازمان/نام پزشک به اطلاعات مربوطه دسترسی پیدا نمایند.

همچنین کاربران میتوانند با کلیک بر روی گزینه "اضافه نمودن" به تکمیل اطلاعات این سیستم بپردازند.

تماس با ماMS Worldبازگشت به بالابایگانیپیوند سایتی RSS